Ga naar de inhoud
 
zondag, 15 januari 2023 - zondag, 15 oktober 2023

10de nationale campagne handhygiëne

Dit jaar vindt de 10e nationale campagne ter bevordering van handhygiëne in ziekenhuizen plaats. Het thema van de campagne van dit jaar is  "Rationeel gebruik van handschoenen is essentieel”.

Wanneer is het gebruik van steriele of niet-steriele handschoenen aangewezen voor een goede handhygiëne? Een anonieme "pre-campagne" kennistest over het juiste gebruik van handschoenen in de dagelijkse zorg wordt opgezet door Sciensano.

Deze kennistoets is uitsluitend bedoeld voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg die daadwerkelijk contact hebben met patiënten. De test duurt slechts enkele minuten om spontaan af te ronden. Ten minste 10% van het gezondheidspersoneel van het ziekenhuis moet op de enquête reageren om een verslag te kunnen opstellen: elke deelname telt!

Deze pre-campagnetest wordt beschouwd als een "nulmeting" die vóór de bewustmakingscampagne wordt uitgevoerd. De vragenlijst link moet uiterlijk op 28/02/2023 worden ingevuld. Bij het succesvol beëindigen van de test zal elke persoon individueel zien welke vragen correct werden ingevuld alsook de finale score. Dezelfde test zal dan worden uitgevoerd als een post-campagnetest.in september-oktober.