Ga naar de inhoud
 
picto
Versterking van de "Netwerk"
geest en verdieping van de betrekkingen/samenwerkingen binnen het H.uni-netwerk op het gebied van IPC en AMS
picto
« Close the gap »
tussen intramurale en ambulante zorg. Gebruik van de deskundigheid van het netwerk ten behoeve van residentiële voorzieningen in verband met IPC en AMS
picto
Volksgezondheid
Essentiële verbetering van de volksgezondheid op lange termijn tot stand brengen