Ga naar de inhoud
 

Organisatiestructuur

Het H.uni netwerk verenigt 4 ziekenhuisinstellingen :

 .
 .
 .

SILVA medical integreert sinds 2022 het Host H.uni project (Clinique du Bois de la Pierre - Waver, Clinique de la Forêt de Soignes - La Hulpe, Centre gériatrique du Scheutbos - Sint-Jans-Molenbeek) in zijn HOST-project.

HOST-H.uni Team

Verantwoordelijke project

Miguel Trelles

m.trelles@europehospitals.be

Projectcoördinator

Caroline Hayot

c.hayot@europehospitals.be

Geneesheer-ziekenhuishygienist

Marie-Christine Humblet-Koch

M.Humblet-Koch@europehospitals.be

Verpleegkundige-hygienist

Sona Cissé

s.cisse@europehospitals.be

Ziekenhuisapotheker

Anna Vanoverschelde

a.vanoverschelde@europehospitals.be

Data Management

 .

HOST-H.uni Stuurgroep

De HOST-H.uni-stuurgroep is een multidisciplinair comité dat bestaat uit het HOST-team en verschillende specialisten van elke institutie. De samenstelling van de stuurgroep kan veranderen naar gelang van de beschikbaarheid van personele middelen. Het is de bedoeling dat elke institutie één vertegenwoordiger heeft voor de volgende specialiteiten: hygiënische arts, hygiëneverpleegster, infectioloog, microbioloog, GGA-apotheker. Deze stuurgroep is een overleg- en besluitvormingscomité dat de voortgang van het project moet sturen en bewaken. Het zal ten minste 4 keer per jaar bijeenkomen.

Institutie

Naam

Functie

HOST


 


 

Dr Miguel Trelles

Verantwoordelijk Project - Geneesheer anesthesioloog

Dr Marie-Christine Humblet-Koch

Geneesheer-ziekenhuishygienist

Caroline Hayot

Projectcoordinatör - Apotheker

Anna Vanoverschelde

Ziekenhuisapotheker

Sona Cissé

Verpleegkundige-hygienist

Gatien Hocepied

Data manager

Europa Ziekenhuizen


 

Thérèse Verschoore

Verpleegkundige-hygienist

Yolanda Bengui

Verpleegkundige-hygienist

Olivier Lang Verpleegkundige-hygienist

Dr Laetitia Brassinne

Microbioloog arts

Dr Pola Valles Benavente

Internist

Sylvie Legros

Ziekenhuisapotheker

Kliniek Sint-Jan

Dr Christine Markiewicz

Geneesheer-ziekenhuishygienist

Bruno Van Lier

Verpleegkundige-hygienist

Dr Baudouin Mulongo

Microbioloog arts

Dr Jessica De Vocht

Infectioloog

Camille Annaert

Ziekenhuisapotheker GGA

Cliniques universitaires Saint-Luc

Dr Carole Schirvel

Geneesheer-ziekenhuishygienist

Anne Bennert

Verpleegkundige-hygienist

Dr Alexia Verroken

Dr Hector Rodriguez-Villalobos

Microbioloog arts

Dr Jean Cyr Yombi

Infectioloog

Caroline Briquet

Ziekenhuisapotheker GGA

Clinique Saint-Pierre Ottignies

Dr Louise Doyen

Geneesheer-ziekenhuishygienist

Sophie Browet

Verpleegkundige-hygienist

Tatiana Lebrun

Verpleegkundige-hygienist

Sandrine Jacquet

Ziekenhuisapotheker GGA

Marie-Pierre Bosschaert

Ziekenhuisapotheker GGA

SILVA medical

Dr Anne Van Pottelsberghe

Geneesheer-ziekenhuishygienist

Bénédicte Preud’homme

Verpleegkundige-hygienist

Rachida El Marabet

Verpleegkundige-hygienist

Martine Vanniesbecq

Ziekenhuisapotheker GGA

Werkgroepen

Afhankelijk van de onderwerpen waaraan moet worden gewerkt, stelt het HOST-team specifieke werkgroepen samen (IPC- en/of AMS-specialisten). Elke werkgroep omvat en wordt gecoördineerd door een lid van het HOST-team.

In het algemeen worden de te behandelen onderwerpen besproken en gekozen tijdens de vergaderingen van de stuurgroep HOST-H.uni.

Elke werkgroep opereert onafhankelijk. De frequentie van de vergaderingen van de werkgroep wordt bepaald door de urgentie en de prioriteiten. Zodra de werkzaamheden zijn afgerond, wordt het resultaat gevalideerd door de werkgroep, die het doorstuurt naar de hele stuurgroep. Indien de stuurgroep niet binnen 10 werkdagen reageert, wordt het resultaat als aanvaard beschouwd. Het HOST-team is verantwoordelijk voor de definitieve validatie en de communicatie binnen 15 dagen aan de medische en algemene directies van het H.uni-netwerk.

Residentiële voorzieningen 

WZC (overeenkomsten inzake geriatrische zorg)

Europa Ziekenhuizen

64

Kliniek Sint-Jan

33

Cliniques universitaires Saint-Luc

22

Clinique Saint-Pierre Ottignies

34

SILVA medical

5

 

De lijst van WZC met een zorgovereenkomst (geriatrie) met elk van de 5 instituties is opgenomen in bijlage 1 van dit document. Er wordt contact opgenomen met de coördinerend arts en/of de directie van elk WZC.

Andere partners

Naam

Rol/Activiteit

Afdeling IT

IT-ondersteuning

Afdeling Communicatie

Communicatie/grafische vormgeving HOST-H.uni

BAPCOC

Coördinatie en toezicht op het HOST-project

GGC (COCOM)

Gewestelijke agentschap Brussel - Samenwerking WZC

AVIQ

Waals Gewestelijk Agentschap – Samenwerking WZC

Andere HOST

Samenwerking/uitwisseling van ideeën

OST

Outbreak Support Team – Mobiele teams

Geriaters

Samenwerking WZC

Behandelende artsen of coördinerend artsen WZC

Eerstelijns referent