Ga naar de inhoud
 

Definities

De strijd tegen de Covid-19-pandemie heeft duidelijk gemaakt dat de bestaande banden tussen ziekenhuizen, residentiële voorzieningen en eerstelijnsactoren moeten worden geconsolideerd.

Daartoe heeft de FOD Volksgezondheid een oproep gelanceerd voor proefprojecten, de "Hospital Outbreak Support Teams" (HOST), die tot doel hebben de IPC-teams (Infection Prevention & Control) en de AMS-teams (Antimicrobial Stewardship) tijdens en na de pandemie te versterken. 

Deze projecten worden ontwikkeld via twee complementaire assen: enerzijds een lokaal-regionale aanpak gebaseerd op samenwerking tussen ziekenhuizen, en anderzijds een transversale aanpak waarbij de expertise van ziekenhuizen ter beschikking wordt gesteld van zowel residentiële voorzieningen als andere zorgverleners.

De terbeschikkingstelling van een HOST-team binnen een ziekenhuisnetwerk zal het mogelijk maken de verschillende behoeften te analyseren, acties uit te voeren en initiatieven te testen die verband houden met de specifieke context, en daaruit lering te trekken.

Het budget toegewezen door de FOD Volksgezondheid is verdeeld tussen werkingskosten en personeelskosten. De HOST-team moet ten minste bestaan uit :

  • een verantwoordelijke proefproject (0,5 VTE): verdeeld over een arts-specialist opgeleid in ziekenhuishygiëne, of die voldoet aan de erkenningsvoorwaarden voor medische microbiologie of klinische infectiologie;
  • een HOST-coördinator (1 VTE): stafmedewerker met minimum een masterdiploma in verband met gezondheidszorg of gelijkgestelde werkervaring;
  • een verpleegkundige (1 VTE): met werkervaring en opgeleid in ziekenhuishygiëne, infectieziekten of volksgezondheid, met minimum een masterdiploma of een gelijkgesteld competentieprofiel ;
  • een ziekenhuisapotheker (0,5 VTE) met ervaring met klinische farmacie of AMS.

Er zijn 24 HOST-pilootprojecten opgestart (21 in 2021 en 3 in 2022): 4 in het Brussels gewest, 12 in Vlaanderen en 8 in Wallonië.

Het H.uni-netwerk, dat in 2019 werd opgericht en 4 ziekenhuisinstellingen verenigt (Cliniques universitaires Saint-Luc, Kliniek Sint-Jan, Europa Ziekenhuizen en Clinique Saint-Pierre Ottignies), is een van de 4 HOST-projecten in het Brussels gewest. De Europa Ziekenhuizen zijn aangewezen als coördinerend ziekenhuis voor het HOST-H.uni project.

SILVA medical is, vanwege zijn nabijheid tot de Clinique Saint-Pierre in Ottignies, in maart 2022 officieel toegetreden tot het project HOST-H.uni.