Ga naar de inhoud
 

As 1: een bestuursstructuur "Project HOST - H.uni"

 • operationele doelstelling nr. 1: opzetten van een "Project HOST - H.uni"-governance.
  • Actie: oprichting van een HOST-H.uni-team
  • Actie: vaststellen van de werking van het HOST- H.uni-team
  • Actie: instellen van een stuurgroep
  • Actie: vaststellen van de werking van de stuurgroep
  • Actie: instellen van werkgroepen (inter-IPC/inter-GGA)
  • Actie: vaststellen van de werking van de werkgroepen
  • Actie: HOST-H.uni projectpartners identificeren en het partnerschap ontwikkelen.
  • Actie: Bepaal de wijze van communicatie
 • operationele doelstelling nr. 2: het opzetten van een presentatiewebsite voor het HOST-H.uni-project
  • Actie: neem contact op met het IT-bedrijf en vraag een offerte aan
  • Actie: ontwikkelen en vertrouwd raken met de interface van de website
 • operationele doelstelling 3:referentiepunt van organisatie voor advies en gespecialiseerd advies
  • Actie: Een HOST- H.uni telefoonlijn tot stand brengen
  • Actie: instellen van een HOST-H.uni e-mailadres

As 2: Antimicrobial Stewardship (AMS): stewardshipacties ter versterking van het verstandig gebruik van antimicrobiële stoffen om het risico van antimicrobiële resistentie te beperken.

 • operationele doelstelling nr. 1: opzetten van een "Project HOST - H.uni"-governance.
  • Actie: oprichting van een HOST-H.uni-team
  • Actie: vaststellen van de werking van het HOST- H.uni-team
  • Actie: instellen van een stuurgroep
  • Actie: vaststellen van de werking van de stuurgroep
  • Actie: instellen van werkgroepen (inter-IPC/inter-GGA)
  • Actie: vaststellen van de werking van de werkgroepen
  • Actie: HOST-H.uni projectpartners identificeren en het partnerschap ontwikkelen.
  • Actie: Bepaal de wijze van communicatie
  • Actie: neem contact op met het IT-bedrijf en vraag een offerte aanoperationele doelstelling nr. 2: het opzetten van een presentatiewebsite voor het HOST-H.uni-project
  • Actie: ontwikkelen en vertrouwd raken met de interface van de website
  • Actie: Een HOST- H.uni telefoonlijn tot stand brengenoperationele doelstelling 3:referentiepunt van organisatie voor advies en gespecialiseerd advies
  • Actie: instellen van een HOST-H.uni e-mailadres

Zwaartepunt 3: Preventie en bestrijding van infecties: de uitvoering van preventieve of curatieve maatregelen ter voorkoming - of bestrijding - van infecties ontwikkelen en stimuleren.

 • operationele doelstelling 1: voortzetting van de nationale MDRO-bestrijdingsstrategie voor de ziekenhuissector
  • Actie: evalueren van surveillancemaatregelen voor gezondheidszorggerelateerde infecties (HAI) in elke instelling
  • Actie: deelnemen aan audits (bv. prevalentiestudies: Point Prevalence Survey)
  • Actie: harmoniseren van de procedures voor het beheer van het vervoer van MDRO's in het netwerk
  • Actie: herziening van het surveillancesysteem betreffende antimicrobiële resistentie en gezondheidszorggerelateerde infecties (zoeken naar een epidemiologische surveillancesoftware)
  • Actie: het HOST-team betrekken bij het beheer van uitbraken (bv. bijstand verlenen bij bewustmaking)
  • Actie: toezicht houden op de uitvoering van activiteiten en resultaten meedelen
 • operationele doelstelling 2: optimalisering van programma's ter preventie en bestrijding van zorginfecties binnen het netwerk
  • Actie: PCI-programma's in ziekenhuizen evalueren en aanbevelingen binnen het netwerk harmoniseren
  • Actie: ondersteuning van het toezicht op de door Sciensano gevraagde indicatoren
  • Actie: ontwikkeling van een gemeenschappelijk indicatorenschema binnen het netwerk
  • Actie: harmoniseren van en deelnemen aan campagnes (handhygiëne, vaccinatie) in het netwerk
  • Actie: bouwen van gemeenschappelijke ICP-projecten waar nodig
  • Actie: toezicht op de uitvoering van de activiteiten en mededeling van de resultaten
 • Bedrijfsdoelstelling 3: consolideren van preventie- en bestrijdingsprogramma's voor zorginfecties in eerstelijns-, verpleeg- en andere zorginstellingen
  • Actie: IPC-behoeften in MRS evalueren
  • Actie: Versterking van de tenuitvoerlegging van hygiëne-, reinigings- en ontsmettingsmaatregelen (met inbegrip van nationale handhygiënecampagnes)
  • Actie: passende MDRO-vervoersbeheersprocedures voor MR-MRS opstellen
  • Actie: bewustmaking van campagnes (handhygiëne, vaccinatie)
  • Actie: toezicht houden op de uitvoering van activiteiten en resultaten bekendmaken

Zwaartepunt 4: Onderwijs, opleiding en bewustmaking IPC/AMS

 • operationele doelstelling 1: kennis vergroten en gedrag verbeteren.
  • Actie: evalueren van bestaande IPC/AMS-opleiding, en delen/verspreiden binnen het netwerk
  • Actie: ontwikkeling van opleiding over bepaalde onderwerpen (bv. rationeel gebruik van antimicrobiële stoffen, handhygiëne, enz.) in ziekenhuizen en gemeenschappen
  • Actie: ontwikkelen van e-learning voor het netwerk en de gemeenschappen
  • Actie: een hygiënereferent binnen gemeenschappen aanwijzen ("train de opleiders")
  • Actie: organisatie van voorlichtings-/opleidingsseminars op het gebied van IPC/AMS met MR-MRS-coördinerende artsen
  • Actie: toezicht op de uitvoering van de activiteiten en mededeling van de resultaten